Spannet med pengegaver til vanskeligstilte ble stjålet fra bryggekapellet i Tønsberg torsdag, melder Tønsbergs Blad.