For 20 år siden kunne ikke en statsminister og to statsråder brukt en helg på pilegrimstradisjonen, sier Lisbeth Mikaelsson, religionsprofessor ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på pilegrimer.