– Vi øker bevilgningene til Den norske kirkes trosopplæring med 27 millioner, sier kirkestatsråden til Vårt Land.