Dette er metoder Åpen folkekirke vil ta i bruk for å «vinne» kirkevalget i september.