TRONDHEIM: – Dumt, vi burde kunne bruke kirkeklokkene som man gjorde i gamle dager; for å varsle om fare og alvor. For eksempel i aksjoner om klima, menneskeverd og internasjonal solidaritet, sier Geir Ludvigsen, bispedømmerådsmedlem i Nord-Hålogaland, til Vårt Land.