Hvert år dør 100 norske elever i barneskolealder. For første gang er det gjennomført en undersøkelse av hva skolene gjør når en elev dør.