– Vi var anklaget av en prest fordi vi valgte å sette foten ned, og bruke styringsretten til å frata vedkommende lederoppgaver overfor medarbeidere. Vi ble frikjent på alle punkter. Dommen slår fast at biskopen ikke bare har rett til, men også en plikt til å gripe inn for å forhindre slik avvikende adferd, påpeker David Gjerp, domprost i Tønsberg.