Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen, er godt fornøyd med at det er oppnådd enighet med Kulturdepartementet om denne kompensasjonen.