Opplysningsvesenets fond (Ovf) har kjøpt leilighet i Trondheim til preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien.