– Arbeidet er utfordrende, fullt av håp og tidkrevende, sier kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga.