Måndag møtte generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd (KV) patriark Kirill, den øvste leiaren for den russisk ortodokse kyrkja, i Moskva.