– De nyåndelige med kirkelig bakgrunn beveger seg med ett ben i hver leir. Det er like mye nyåndelighet blant kirkemedlemmer som de som ikke er medlemmer. Nyåndelighet er absolutt blitt en del av Den norske kirke blant de som går i kirken en gang iblant, sier Pål Ketil Botvar, forsker ved KIFO.