Den kristne fastetiden er i gang, men nordmenn flest bryr seg lite. En undersøkelse Opinion har gjort for Kirkens Nødhjelp, viser at nesten halvparten av befolkningen ikke kjenner til begrepet faste i det hele tatt.