Jeg ser fram til å drive menighetsbyggende arbeid, sier Kåre Ekroll (64), som 1. august går inn i den ordinerte pastorstillingen.