Norsk Misjon i Øst, som om få dager skifter navn til Stefanusalliansen, skriver på sin nettside at de er blitt gjort kjent med at uvedkommende har forsøkt å selge kalendere og oppgitt at inntektene går til Norsk Misjon i Øst.