Stavanger tingrett fastslår i en 27 sider lang dom at Frikirken og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ikke kan holdes juridisk og økonomisk ansvarlig for det en kvinnelig internatskoleelev opplevde av omsorgssvikt, overgrep og manglende oppfølging.