Den Indre Sjømannsmisjon er i hardt, økonomisk vær og må selge sin eiendom på Bygdøy i Oslo. Stridens kjerne er om sjømannskirken skal selges på det åpne markedet med mulighet for å oppnå en salgspris på mellom 60 og 100 millioner, eller om organisasjonen kun skal vurdere kristelige kjøpere. Det siste alternativet vil trolig føre til at prisen lander på mellom 20 og 30 millioner.