Forvaltningsstyret mener organisasjonen ikke er økonomisk bærekraftig dersom man ikke avhender flere av organisasjonens leirsteder.