Arbeidet startet i fjor vår og skjøt fart under kampanjen «Raus folkekirke» i forbindelse med kirkevalget september.