– Sverige ligger litt foran Norge. Fram til nå er det ikke lagt ned så mange menigheter i Norge som i vårt naboland, og sannsynligvis vil menighetssaneringen fortsatt være høyere i Sverige enn i Norge. Men vi må regne med en lignende utvikling som den vi har sett i Sverige, sier Øivind Augland.