Tidleg i mars hadde biskop i Hamar, Solveig Fiske, eit møte med Kongsvinger kommune, rektorar og kyrkjetilsette. Møtet sette ned ei gruppe som ser på samarbeidet mellom kyrkja og skulen, og sa at samarbeidet kan knytast til ulike fag i tillegg til RLE.Det kan vere kunst og handverk, samfunnsfag, og matematikk, «i form av for eksempel ‘å slippe 4. klassinger løs’ i kirkerommet for å finne ulike geometriske figurer», som det står i notatet.