Tingrettens konklusjon sist høst var at organisasjonene ikke kan holdes rettslig ansvarlige for det som skjedde. Kvinnen anket avgjørelsen for å få sin sak prøvet i en høyere rettsinstans.