Dermed lyder Jesaja kapittel 7, vers 14 «Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.»