Flere TV2-innslag fikk Stiftelsestilsynet til å opprette sak mot Dinastiftelsen, som drives av Sarons Dal-lederen Rune Edvardsen. Det framkom til dels sterk kritikk av Edvardsen og Dinastiftelsen i fjernsynsinnslagene.