Erfaringene fra Sverige og Danmark, gir grunn til å frykte konsekvensene av medlemsfinansiering i Norge, sier Ulla Schmidt, professor ved Det teologiske fakultet og forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning.