– Bispedømmet hadde bestemt seg for at Gelius ikke skulle få stillingen. Det var aldri noen reell vurdering av Gelius som søker. Søknaden skulle gjemmes i en skuff og glemmes, men da nyheten ble kjent måtte de foreta seg noe, sier kirkeverge i Ibestad, Frank Steinsvik til Harstad Tidende.