Men festreise til tross – kirkevergen er sterkt i tvil om sørlendingen vil si ja til å bli Ibestads menighetsprest på fast basis.