22 av kandidatene MorFarBarn og Foreldrerett anbefalte i forkant av valget har blitt valgt inn i bispedømmeråd. Aksjonen til alliansen Raus folkekirke fikk 21 av sine kandidater valgt inn.