Mandag møtes den nyopprettede kontaktgruppen mellom Human-Etisk Forbund og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke for første gang.