TØNSBERG: Kirkedepartementet mener Kirkerådet selv må skaffe midler til godtgjørelse for ledere i sentralkirkelige organer.