Den norske kirke vil gjennomføre en informasjonskampanje når Stortinget i mai vedtar nye grunnlovsbestemmelser som innebærer avvikling av statsreligionen i Norge. 25 millioner kroner trengs i denne omgang, mener Kirkerådet, og kravet fremmes på et møte på Jens Stoltenbergs kontor onsdag ettermiddag.