KRISTIANSAND: Mot to stemmer vedtok Kirkemøtet tirsdag formiddag at uenigheten om vigsel av likekjønnede par «ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.»