De ti medlemmene i Bispemøtets samlivsutvalg var ordknappe da de i mandag morgen lukket døren og gikk i gang med sitt 18. og siste møte. 11. februar skal deres sluttprodukt overleveres til oppdragsgiveren, Bispemøtet. Etter gjentatte utsettelser og forsinkelser er siste ord nå sagt – og snart skrevet.