– Vi går klart imot forslaget om at inntil 30 prosent av kostnadene ved å sette i stand de fredede kirkene, skal tas av avkastningen fra Opplysningsvesenets Fond (OVF), skriver Nils-Tore Andersen, Kirkerådets leder, Olav Skjevesland, Bispemøtets preses, og Ingeborg Midttømme, Presteforeningens leder, i en felles pressemelding.