Hvis Statoil fortsetter sitt oljesandprosjekt, selger Opplysningsvesenets fond (OVF) sine aksjer i selskapet.