Bare én ville bli preses for biskopene, kun to søkte på direktørjobben i Kirkerådet og de fleste sier nei til bispenominasjon. Men 34 personer har søkt på toppjobben i Opplysningsvesenets fond (OVF). Fondet forvalter verdier på om lag 7 milliarder kroner. Verdier består av fast eiendom og verdipapirer, og OVF er en av landets største grunneiere.