– Jeg forsøker å tenke at de som kommer med slike tilrop ikke angriper meg som person, men den rollen jeg har. Derfor går det ikke veldig inn på meg at noen kaller meg Judas, sier Tom Nordlie.