Norsk Luthersk Misjonssamband og Frikirken er ikke juridisk og økonomisk ansvarlige for det en kvinnelig internatskoleelev opplevde av omsorgssvikt, overgrep og manglende oppfølging på slutten av 1980-tallet. Det er Stavanger tingretts konklusjon som ble offentliggjort torsdag formiddag.