I år bruker Den norske kirke 315 millioner statlige kroner til trosopplæring av barn og unge. De kristne organisasjonene får sin del av potten ved å delta i samarbeid om opplæringen.