Organisasjonen sendte i slutten av oktober ut brev til 30.000 medlemmer, hvor oppfordringen var å registrere barn i forbundet. Dette til tross for at organisasjonen er sterkt imot at barn skal være medlemmer i tros- og livssynsorganisasjoner. Brevet var en god investering med gevinst på over en million kroner. Etter et par uker kunne 1300 barn kunne innlemmes i et register over humanetikernes såkalte tilhørige.