Porsgrunn kommune får skylden for å ha sviktet katastrofalt i vedlikeholdet i den nesten 200 år gamle bygningen.