– Reformen er blitt godt mottatt hos oss. Den har også vitalisert mine gudstjenesteforberedelser, sier Jon Andreas Lauvland, sokneprest i Oddernes menighet i Kristiansand.