Det viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen for Dagbladet. 36 prosent svarer at de ikke tror ham.