Gud kan forsvinne ut av trosparagrafen når høringsrunden om en ny speiderlov avsluttes neste uke.