Nå blir stillingen som sokneprest i Ibestad i Sør-Troms lyst ut på nytt. Stillingen har vært utlyst tre ganger, og ingen har meldt seg som søker før Gelius kom på banen som eneste søker.