– De ordinære menighetsprest-stillingene må prioriteres fremfor spesialprest-stillingene, samtidig som noen, som institusjonsprestene, ivaretar grupper som Den norske kirke må ha rom for å prioritere, sier Stig Jørund ­Arnesen, leder i Fagforbundet TeoLOgene.