Ungdom i Oppdrag (UiO) har om lag 250 frivillige medarbeidere som lever av gaver de får fra familier, venner, bekjente og menigheter. I 2009 skrev Vårt Land om at de frivillige ikke skattet av gavene. Spørsmålet var om gavene var så nært knyttet til arbeid at de burde regnes som skattbar inntekt.