– Jeg vet ikke om det har skjedd noen metodiske brudd i denne saken, men dersom man ber om sensitiv informasjon, og folk er redde for at ledelsen skal kunne se det, så kan man få veldig pregede svar, sier Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved BI.