Karl-Johan Kjøde er ansatt som generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget). Et enstemmig landsstyre gikk inn for Kjøde, som tiltrer 1. januar 2016.