Men landsstyreformann Tormod Kleiven ga ingen nye svar på hvorfor han og resten av styret mente at Ingvar Torsvik «ikke lenger hadde den nødvendige tillit til å gå inn i stillingen».